Kontakt

Program Partnerski

Rozpoczęcie współpracy wiąże się z podjęciem zobowiązań zarówno z naszej strony, jak i ze strony kandydata. Dlatego tak ważne jest dogłębne rozważenie decyzji przed jej podjęciem. Stawiamy na najlepszych. Inwestujemy w nich czas i pieniądze, aby umożliwić im skuteczne i samodzielne działanie.

Dołącz do Programu Partnerskiego


Firma (nazwa / forma prawna)

Adres

NIP

Osoba reprezentująca firmę

Adres e-mail

Główny przedmiot działalności firmy

Staż przedsiębiorstwa

Wielkość zatrudnienia

Opis firmy

Informacje dodatkowe

Załącz CV (dostępne formaty doc, docx, pdf, odt, jpg)